AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
382469 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Locja

Kanały komunikacyjne portów polskich
Port Telefon Kanał UHF, wywołanie
Gdańsk tel. 58 343 05 10, 58 343 06 10 14 (wywołanie KAPITANAT GDAŃSK)
Gdańsk Marina tel. 58 301 33 78, GSM: 695 564 848 06 (wywołanie MARINA GDAŃSK)
Sopot - Marina tel. 63 (wywołanie MARINA SOPOT)
Gdynia - Marina tel. 12 (wywołanie MARINA GDYNIA)
Jastarnia tel. 10 (wywołanie BOSMANAT JASTARNIA)
Hel tel. 10 (wywołanie BOSMANAT HEL)
Władysławowo tel. 10 (wywołanie BOSMANAT WŁADYSŁAWOWO)
Łeba tel. 59 866 15 30 12 (wywołanie BOSMANAT ŁEBA)
Ustka tel. 59 814 48 89 12 (wywołanie KAPITANAT USTKA)
Darłowo tel. 94 340 68 40 12 (wywołanie KAPITANAT DARŁOWO)
Kołobrzeg tel. 94 35 22 799 12 (wywołanie KAPITANAT KOŁOBRZEG)
Świnoujscie tel. 91 321 2551, 91 440 3593 11 (wywołanie KAPITANAT ŚWINOUJŚCIE)
Dziwnów tel. 91 81 3340 10 (wywołanie KAPITANAT DZIWNÓW)
Trzebież tel. 91 312 8346 11 (wywołanie KAPITANAT TRZEBIEŻ)
Szczecin tel. 91 4403 217 11 (wywołanie KAPITANAT SZCZECIN)

Informacje dotyczące Radia Witowo
telefon: +48 59 8109425
FAX : +48 59 8109451
EMAIL : witoworadio@emitel.pl, radiowitowo@wp.pl
Rozmieszczenie stacji VHF Witowo radio
Call SignPozycjakanały VHFmiejscowośćczas nadawania prognozczas nadawania ostrzeżeń
SPS53°55'02''N, 014°15'29''E C16, C25 Świnoujście0135 UTC
0735 UTC
1035 UTC
1335 UTC
1935 UTC
0133 UTC
0533 UTC
0933 UTC
1333 UTC
1733 UTC
2133 UTC
53°57'13''N, 014°30'10''E C16, C26 Grzywacz
53°20'03''N, 014°40'37''E C16, C24 Kołowo
54°10'33''N, 015°33'26''E C16, C24 Kołobrzeg
54°28'25''N 016°30'19''E C16, C25 Barzowice
54°39'22''N 017°12'42''E C16, C26 Rowokół
54°49'52''N 018°20'02''E C16, C24 Rozewie
54°32'50''N 018°32'10''E C16, C26 Gdynia
54°24'16''N 019°30'30''E C16, C25 Krynica Morska
Procedury łączności i nasłuchu w obszarze VTS Zatoka Gdańska
Kanałem roboczym VTS jest kanał 71 VHF, a kanałem zapasowym VTS jest kanał 66 VHF
 1. Kapitan każdego statku w obszarze VTS wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami w urządzenia łączności radiowej VHF zobowiązany jest zapewnić, aby na jego statku:
  a) prowadzony był ciągły nasłuch na  kanale roboczym VTS;
  b) składane były wszystkie meldunki jakie statek zobowiązany jest składać zgodnie z postanowieniami systemu meldunkowego wymienionego w załączniku nr 2, gdy statek jest w drodze lub na kotwicy;
  c) urządzenia łączności były używane zgodnie z przepisami.
 2. Kapitan każdego statku żeglugi międzynarodowej w obszarze VTS zobowiązany jest zapewnić, aby jego urządzenia łączności VHF były obsługiwane przez właściwie wykwalifikowany i upoważniony personel, zdolny do prowadzenia efektywnej łączności w języku angielskim.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych statków, wszystkim statkom nie wyposażonym w stacjonarne urządzenia łączności VHF, w drodze lub na kotwicy w obszarze VTS, zaleca się posiadanie co najmniej:
  a) przenośnych urządzeń łączności VHF, lub
  b) jakichkolwiek środków łączności telefonicznej, które umożliwią wzywanie pomocy, odbiór informacji i ostrzeżeń nawigacyjnych, informacji o warunkach hydrometeorologicznych w obszarze VTS oraz pozwolą składać meldunki awaryjne. 
 4. Jakakolwiek korespondencja dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi prowadzona przez statki znajdujące się na obszarze VTS, zarówno ze służbą VTS jak i z innymi statkami powinna odbywać się na kanale roboczym VTS.
 5. Zgodnie z odrębnymi przepisami polskimi, informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym mogą być przekazywane służbie VTS innym środkami łączności, w tym również środkami łączności elektronicznej.
 6. Prowadzenie komunikacji na jakimkolwiek kanale łączności VHF powinno być zgodne z wymaganiami regulaminu radiokomunikacji morskiej dla prowadzenia łączności w paśmie VHF morskiej służby ruchomej oraz według zasad zawartych w SMCF (Standard Marine Communication Phrases) i według IMO Standard Marine Vocabulary. 
 7. Statkom na obszarze VTS oraz w jego pobliżu zabrania się korzystania z kanału roboczego VTS do prowadzenia łączności nie związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi.
 8. Każdy statek powinien przedsięwziąć wszelkie możliwe środki w celu uniknięcia zablokowania kanału roboczego VTS.
 9. Każdy statek zobowiązany jest na polecenie służby VTS przejść na kanał zapasowy VTS.
 10. W przypadku zablokowania kanału roboczego, statki powinny wywoływać służbę VTS na kanale 16 VHF a następnie przejść na jej polecenie na kanał zapasowy.
 11. W obszarze i na redzie portu Gdynia kanałem roboczym jest kanał 12 VHF.
 12. W obszarze i na redzie portu Gdańsk kanałem roboczym jest kanał 14 VHF.
Artykuł pochodzi ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni: www.umgdy.gov.pl

Zgłaszanie przybycia i wyjścia do portu Gdańsk
Do portu Gdańsk statek nie może wejść / wyjść bez zezwolenia kapitanatu portu. Nie dotyczy to holowników i statków pilotowych zajętych czynnościami z wprowadzeniem i wyprowadzeniem statków. W celu uzyskania zezwolenia na wejście / wyjście do portu statek powinien nawiązać łączność z kapitanatem portu i podać swoją nazwę, banderę, długość, szerokość, zanurzenie, rodzaj ładunku oraz inne dane wskazane przez kapitanat portu. Zezwolenie na wejście / wyjście kapitanat portu udziela przy użyciu środków łączności. Podstawowym środkiem łączności jest UKF kanał 14.
Wszystkie statki wchodzące / wychodzące na akwen Wisły Śmiałej oraz do przystani Sopot Molo obowiązane są do uzyskania zezwolenia kapitanatu portu.

Ostatnia aktualizacja: 07-02-2015
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl