AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
417449 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 Lista opublikowanych ogłoszeń AKM w roku poprzednim
   

2023-12-23   Życzenia świąteczne i noworoczne.
     

Wszystkim żeglującym i nie żeglującym składamy Wszystkiego Nalepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

                                                                                                                                                        Zarząd AKM.

informację dodał: Administrator

2023-12-06   Salda członkow i rezydentów
     

Prosimy o kontakt z paniš księgowš w celu sprawdzenie kont i wyrównania zaległoœci. w przypadku nie wyjaœnienia spraw finansowych do końca grudnia będziemy zmuszeni do wypowiedzenia mniejsc postojowych z dniem wodowania w 2024 roku. Głównie prosimy armatorow następujšcych jednostek:

Bacinos, Cyrus, Lidusia,Siriusz, Maajal, Eridani, Siesta, Krakus, FalseStarte/Baramundi, Czarny Bonawentura, Mirror of Shore, Safran, RH Plus, Duży Ptak, Ichtiander, Indiana, Brat, Antoinette II, Felicia, Mieszko.

Jednoczeœnie przypominamy, że wszystkie operacje finansowe prowadzimy przez konto bankowe o numerze:

                                              22 8351 0003 2003 00001859 0001

 

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-11-22   Wnioski o postój jachtu
     

Informujemy, że nowo złozone wnioski o postój jachtów w porcie klubowym AKM będš rozpatrywane w I kwartale 2024 roku po dopuszczeniu portu do eksploatacji. Zainteresowani będš poinformowani o warunkach postoju na przełomie  listopada i grudnia.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-11-16   Plan postoju na lšdzie
     
 1. Plan postoju - beton plan postoju jesien 2023-12.pdf
 2. Kanalik od betonu do biura - plan postoju jesien 2023-22.pdf
 3. Kanalik od biura do Horzelowiska - plan postoju jesien 2023-32.pdf
 4. Kanalik - od Horzeliwska do końca - plan postoju jesien 2023-42.pdf
informację dodał: Administrator

2023-11-15   Smutna wiadomoœć
     

Poruszeni i zaskoczeni przekazujemy smutnš wiadomoœc o nagłej œmierci naszego Kolegi-żeglarza Slawomira Nojka z jachtu s/y Apus. Jego usmiech i życzliwoœc poozstanš z nami. R.I.P. Sławku

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-11-12   Wystawianie jachtów na sezon zimowy
     

Operacje dŸwigowe bedš prowadzone w dniach 17 - 19 listopada. Prace dŸwigowe rozppcznš się 17 listopada od godziny 07.00 od wyastawianai jachtow na płytę betonowš. Plan postoju i kolejnoœc wystawiania jachtow zostanš opublikowane w przyszłym tygodniu.  Prosimy o nie parkowanie samochodów w strefie prac dŸwigu w danym dniu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-10-24   Zgłoszenia do regat
     

Do jesiennych regat zakończenia sezonu prosimy zgłoszenia składać przez stronę

https://zpokladu.pl/sor/widoki/imprezy panel/php?pm=16673308807778009184

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-10-19   Zmiana terminu zakończenia sezonu
     

Z uwagi na odbywajce sie w Gdyni , w dniu 28 paŸdziernika, regaty zalizcane do rocznej klasyfikacji PoZ - tu

przenosimy klubowe zakończenie sezonu i jesienne regaty na niedzielę 29 paŸdziernika.

Za zmianę terminu przepraszamy. Zakończenie sezonu i opuszczenie bandery o godz. 15.30.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-10-17   Zakończenie sezonu 2023
     

Zarzšd Klubu zaprasza Członkow Klubu i Rezydentow na zakończenie sezonu i klubowe regaty jesienne w dnu 28 paŸdziernika. Regaty odbędš sie o godzinie 10.00. Zakończenie sezonu i opuszczenie bandery o godz 15.30.

Zawiadomieniie o regatach i formularz zgłoszenia podamy w przyszlym tygodniu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-09-30   Budowa pomostu A1 i C
     

W dniach 12 - 13 paŸdziernika na terenie przystani klubowej rozpocznie się budowa pomostu pływajacego A1 i C oraz rozbiórka starego drewnianego pomostu C.

Transport elementów pomostu (pontony, kotwice, Y-bomy itp.) oraz ich rozładunek odbędzie się w dniach 12 i 13 paŸziernika. Zmiany w postoju jachtów obowišzujš od 10 paŸdzirnika wg planów wywieszonych w bosmance. Prosimy armatorów o przecumowanie jachtów zgodnie z planem. Samochody nie mogš  korzystać z płyty nabrzeża od 10 do 30 pażdziernika. Prosimy o ustawianie samochodów na terenie w taki sposób, aby był mozliwy swobodny przejazd ciężkiego sprzętu (dŸwigi, długie zestawy samochodowe). Przewidywany termin wystawianai jachtów na sezon zimowy w dniach 17 - 19 listopad.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-09-11   Organizacja pstoju jachtów w okresie od 09.10. do 29.10
     

Z uwagi na prace hydrotechniczne przy budowie nowych pomostów pływajšcych "A1" i nowy "C" oraz likwidsacje starego pomostu "C" konieczne będš zmiany w ustawieniu kilkunastu jachtów oraz zakaz wjazdu samochodów na płyte nabrzeża oczepowego. Informacyjnie podaje wstepne ustalenia:

 • od poczštku 41 tygodnia (9.10 - 14.10) i w cišgu 42 tygodnia (16.10 - 22.10)  jachty  poczšwszy od "Tjorna" aż do "Anny B." włšćznie muszš zmienic miejsce postoju. Ten odcinek nabrzeża i pomostu musimy udostępnic wykonawcy prac.
 • od 09.10 do 15.10 i prawdopodobnie od 20.10 - 27.10 samochody nie moga parkować na płycie nabrzeża
 • jachty "Krakus", "Mistral"  i "Grand Soleil" będš zmieniały stanowisko postoju w uzgodnieniu z kol. Kłosowskim na czas rekonstrukcji końcówki pomostu "A"
 • w 43 tygodniu właœciciele prywatnych Y-bomów na pomoscie "C" sš zobowišzani do ich usunięcia . Jachty z pomostu starego "C" będš przecumowane do "A1"

Informacje zmianach miejs ccumowania dla poszczególnych jachtów będš mieli bosmani od 01.10.

Dokładne daty zmiany organizacji postoju będš podawane w miarę uœciœlenia dat dostaw poszcególnych elementów: 12 ciężkich pontonów, 36 kotwic, kotwicy boi kardynalnej, wyposażenia pomostów oraz Y-bomów.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-08-27   Nowi członkowie Klubu
     

Dzień dobry.

Miło mi poinformować w imieniu Zarzšdu AKM Gdańsk, że do grona członków naszego Klubu, po odbyciu okresu stażowego dołšczyli:

Mariola i Zbyszek Zaborowscy   "Panta Rei" 

Marcin Palacz                             "Lotta"

Wojtek Karkowski                        "Angela"

Marek Stasiulewicz                     "Maria"

Artur Jankiewicz                          "Mihihihi"

Witamy w zacnym gronie akaemowskiej braci.

Informujemy również, że umowy postojowe z rezydenckich na członkowskie, na powyższe jachty ulegnš zmianie z dniem  01.09.2023.

 

informację dodał: Krzysztof WoŸniak

2023-08-20   Drugi etap inwestycji - rozpoczęcie budowy.
     

Dzień dobry.

Koleżanki i koledzy. Zarzšd AKM Gdańsk pragnie poinformować, że w dniu jutrzejszym ( tj. poniedziałek 21.08 ) na terenie przystani na Górkach Zachodnich, rozpoczynamy kolejny etap naszej klubowej inwestycji, polegajšcy na budowie budynku sanitarnego wraz z mediami oraz posadowienie nowych pomostów cumowniczych.

W zwišzku z tym, że oba zadania będš prowadzone "pod ruchem" czyli przy pełnym funkcjonowaniu przystani, czasowo wprowadzamy następujšce zasady:

1. BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Na ogrodzonym terenie placu budowy, obowišzuje CAŁKOWITY ZAKAZ przebywania osób postronnych, nie zwišzanych z prowadzonymi pracami.

1.2 W trakcie prowadzonych robót przez firmy VIABET i SF Marina, na podstawie harmonogramu prac, czasowo wyłšczane będš okreœlone przestrzenie terenowe. Każdorazowe takie wyłšczenie będzie ogłaszane, zaœ teren odpowiednio oznaczony i zabezpieczony.

1.3 Rodziców i opiekunów dzieci oraz małoletnich szczególnie mocno uczulamy w kwestii zwiększenia opieki i maksymalnej dbałoœci o bezpieczeństo swoich pociech.

2. FUNKCJONOWANIE PRZYSTANI

2.1 Bosmani będš udzielać wszelkich niezbędnych informacji co do funkcjonowania przystani, ale także szczególnie rygorystycznie egzekwować wszystkie wytyczne dla klubowiczów, rezydentów i goœci przystani.

2.2 Parkowanie samochodów odbywać się będzie na ŒCIŒLE  wyznaczonych miejscach, bez możliwoœci "negocjacji" 

2.3 Każdorazowe pozostawienie samochodu na dłużej niż 1-2 dni,  MUSI być ustalone z bosmanami.

2.4 W poniedziałek ( 21.08 ) odbędzie się operacja przestawienia kontenera sanitarnego, a co za tym idzie, nastšpi krótka przerwa w funkcjonowaniu głownej toalety. Prosimy o korzystanie z toalety mobilnej przy jeziorku.

Szanowni Państwo przy tak szerokim spektrum robót musimy liczyć się z jakimiœ nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogš wywołać niespodziewane niedogodnoœci.

I dlatego wierzymy, że możemy liczyć u Koleżanek i Kolegów na dużš dozę wyrozumiałoœci i wzajemnego zrozumienia. To tylko cztery miesišce z małym wšsem.

Damy radę.

informację dodał: Krzysztof WoŸniak

2023-08-19   Po Pucharze Poloneza
     

Dzień dobry.

Miło nam przekazać informację, że tegoroczne regaty o Puchar Poloneza zakończyły się dla akaemowskich skipperów bardzo pomyœlnie.

Kuba Marjański na jachcie MoanaX ( X-362 Sport ) w najbardziej prestiżowej grupie ORC zajšł 5 miejsce, a w Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski 3 miejsce. Progres buduje się systematycznie, nie ma to tam to.

Bartek Zakrzewski na jachcie Alkione ( Omega 28 ) w tej samej grupie ORC zajšł 9 miejsce startujšc na jednym z najmniejszych jachtów w całych regatach ( 29 startujšcych ). No, ale gdy się od ponad dwudziestu lat pracuje na morzu, to nie ma miękkiej gry.

Chłopaki, w imieniu członków naszego klubu i rezydentów, wielkie brawa i gratulacje !!! 

 

informację dodał: Krzysztof WoŸniak

2023-08-08   Komunikat
     

                                                               KOMUNIKAT

Na terenie przystani klubowej AKM nie można składować lub zdawać następujšcych odpadów

 1. Produktów ropopochodnych (np. przepracowanych olejów)
 2. Zaolejonych wód zęzowych
 3. Zaolejonych odpadów stałych (czyœciw, szmat, filtrów paliwowych i olejowych)
 4. Odpadów elektronicznych (baterii, akumulatorów, sprzętu elektronicznego, œwietlówek itp.)
 5. Œcieków fekalnych.

W/w odpady należy wywozić z terenu przystani i utylizować we własnym zakresie.

Odbiór œcieków fekalnych z jachtów jest możliwy na przystani NCŻ

Podstawa prawna: Konwencja Marpol, Dyrektywa UE 2019/883, ustawa z 12 maja 2022.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-07-03   Zamykanie bramy wjazdowej
     

Dzień dobry.

Zwracamy się z proœbš do Koleżanek i Kolegów, członków klubu i rezydentów, o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię bezpieczeństwa przystani w godzinach nocnych.

W zwišzku z tym, prosimy aby w godzinach 2200-0600 zamykać na kłódkę bramę wjazdowš do klubu.  

Również w cišgu dnia, prosimy nie zostawiać bramy otwartej na oœcież, trwa sezon plażowy i turyœci próbujš parkować na naszym terenie.

Liczymy, że ta proœba znajdzie pełne zrozumienie, za co serdecznie dziękujemy.

PS. W WYJĽTKOWYCH sytuacjach, przy niemożnoœci wjechania na teren przystani w godzinach nocnych można skontaktować się z bosmanem Tomkiem telefonujšc na nr. służbowy 698 442 218

informację dodał: Krzysztof WoŸniak

2023-06-08   Zawiadomienie o Regatach Otwarcia Sezonu AKM 2023
     

Zawiadomienie o Regatach Otwarcia Sezonu AKM 2023

 

Regaty odbędš się w dniu 11 czerwca 2023 w następujšcych konkurencjach:

 • W konkurencji wszystkich jachtów wg formuły KWR -u – nagrody dla trzech pierwszych jachtów po przeliczeniu

 • W konkurencji jachtów klubowych wg formuły KWR -u – nagroda dla najszybszego jachtu po przeliczeniu – przechodnia nagroda Otwarcia Sezonu AKM

 • W konkurencji wszystkich jachtów wg formuły KWR -u – nagroda dla najszybszego jachtu nie z Klubu po przeliczeniu – „tajna blacha”

 

Trasa regat zależnie od warunków meteorologicznych na Zatoce Gdańskiej lub na Rozlewisku Wisły Œmiałej.

Start do regat planowany jest na godzinę 11:00 na Rozlewisku Wisły Œmiałej.

Statkiem komisji będzie jacht „Mechatek II”.

Procedura startowa:

- sygnał dŸwiękowy 5 minut przed startem

- sygnał dŸwiękowy 1 minutę przed startem

- długi sygnał dŸwiękowy w momencie startu

Formularze zgłoszenia dostępne u Bosmana Klubu od 08 czerwca.

Zgłoszenia do regat:

 • u Bosmana Klubu do dnia 11 czerwca 2023 (najpóŸniej godzinę przed odprawš sterników).

 • lub na poniższy link:

https://zpokladu.pl/sor/widoki/imprezy_panel.php?pm=16673308807778009183

Wyniki regat zostanš obliczone wg zasad formuły KWR. W regatach stosowane będš współczynniki KWR -u (uznaniowe), co oznacza, że jachty nie majšce ważnego współczynnika KWR dostanš na czas regat współczynnik uznaniowy.

Odprawa sterników w bosmance o godzinie 09.45

informację dodał: Administrator

2023-06-05   Przypominamy o zmianie stawek rezydenckich
     

Przypominamy o zmianie stawek rezydenckich, szczegóły w zakładce REGULAMINY > CENNIK.

informację dodał: Administrator

2023-06-03   Uzupełnienie obsady bosmańskiej
     

Dzień dobry.

Odpowiadajšc na realne zapotrzebowanie oraz realizujšc uchwałę Walnego Zebrania, Zarzšd Klubu informuje o powiększeniu obsady bosmańskiej na naszej przystani.

Od dnia 01.06 do dnia 30.09 funkcję bosmanki obejmuje Barbara Sas.

Basiu, witamy w załodze.

informację dodał: Krzysztof WoŸniak

2023-06-03   Msza œw. za Krystynę Chojnowskš-Liskiewicz
     

W dniu 13 czerwca o godzinie 12:00, w Kaplicy Królewskiej przy koœciele Mariackim, odprawiona zostanie Msza œw. za zmarłš œp. Krystynę Chojnowskš-Liskiewicz, w drugš rocznicę œmierci.

Klubowicze AKM

informację dodał: Administrator

2023-05-27   Otwarcie sezonu nawigacyjnego 2023
     

Zarzšd Klubu zaprasza Członków Klubu i Rezydentów na otwarcie sezonu żeglarskiego 2023 w dniu 11 czerwca 2023 (niedziela) o godzinie 15.30. Od godziny 09.30 kliubowe regaty otwarcia sezonu - prosimy o udział w regatach. Po otwarciu sezonu spotkanie na Horzelowisku przy kociołku i ognisku. Program artystyczny pozostawiamy do inwencji Czlonków i Rezydentów.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-05-18   Otwarcie portu jachtpowego GOS Gdańsk
     

W dniu 20 maja - sobota- o godzinie 11.00 odbędzie się uroczystoœć otwarcia po modernizacji miejskiego portu jachtowego w Górkach Zachodnich ul Przełom (dawna przystań Jachtklubu Stoczni Gdańskiej) połšczona z nadaniem przystani imienia kpt. Krystyny Chojnowskiej - Liskiewicz. Na uroczystoœc zaprasza Prezydent Gdanska i dyrektor Gdańskiego Oœrodka Sportu

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-05-12   Inwentaryzacja - przed drugim etapem budowy.
     

Dzień dobry.

Koleżanki i koledzy, jak w tytule ogłoszenia, pragniemy przeprowadzić na terenie całej przystani gruntownš inwentaryzację. W zwišzku z tym, prosimy wszystkich posiadaczy łóż, podstaw, wózków/przyczep podjachtowych oraz wszelkich innych ruchomych elementów przynależnych do danej jednostki, o WYRANE I TRWAŁE oznaczenie powyższych.

Łoża, podstawy i wózki sš obecnie relokowane przez Bosmana w miejsce w którym nie będš utrudniać prowadzenia budowy, zaœ wszystko co służy Wam do ustawiania jachtów na zimę, a czego nie można przechowywać na łożach , podstawach czy wózkach prosimy o składowanie w miejscu wyznaczonym biało-czeronymi taœmami tj. na prawo od szaraka w stronę płyty betonowej.

Prosimy, o wykonanie tych prac w terminie do 11.06.

Po tym terminie wszystko co nie zostanie złożone w w/w miejscu, i/lub nie będzie przypisane do danej jednostki zostanie usunięte z przystani.

To zadanie ma na celu przygotowanie całego terenu pod budowę o znacznie większym zakresie oddziaływania niż w przypadku płyty betonowej, oraz jest wstępem do tworzenia trawłego ładu przestrzennego na naszej przystani.

Liczymy na pełne zrozumienie i maksymalnš współpracę.

Pozdrawiamy.

informację dodał: Krzysztof WoŸniak

2023-05-11   Po wodowaniu
     

Chciałbym podziękować całemu tegorocznemu zespołowi brzegowemu, za sprawne, bezpieczne i profesjonalnie przeprowadzone wodowanie wszystkich jednostek. 

Koleżanki i koledzy, dobra robota, dziękuję.

informację dodał: Krzysztof WoŸniak

2023-05-04   Plan postoju na wodzie
     

Plan postoju na wodzie w sezonie 2023

 1. Plan postju na wodzie 2023 - jeziorko
 2. Plan postoju na wodzie 2023 - trawa poczštek
 3. Plan postoju na wodzie 2023 - trawa koniec + nabrzeże betonowe
 4. Plan postoju na wodzie 2023 - pomosty A,B,C
informację dodał: Administrator

2023-05-04   Harmonogram wodowania
     

Poniżej znajdujš się linki do plików pdf. Kolejnoœć i dzień wodowania w plikach.

 1. Trawa poczšterk.
 2. Trawa œrodek.
 3. Trawa koniec.
informację dodał: Administrator

2023-04-29   Walne Zebranie Sprawozdawcze
     

Zarzšd Klubu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022 odbędzie sie 26 maja w I terminie o godzinie 17.30 w sali Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górka Zachodnich. Materiały sprawozdawcze będš zmieszczane sukcesywnie w Strefie Klubowicza

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-04-22   Betonowanie
     

Operacje betonowania płyty nabrzeża będa kontynuowane w œrodę 26 kwietnia i w pištek 29 kwietnia. W tych dniach obowišzujš uregulowania podane w poprzednim komunikacie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-04-20   Betonowanie płyty
     

Od jutra rozpoczyna sie betonowanioe płyty nabrzeża oczepowego. Na teren Klubu będš wjeżdżać betoniarki zawracajace przy brami i dalej jadšce tyłem na miejsce betonowania.

Z uwagi na przejazd betoniarek bezwzględnie prosimy o nie parkowanie wzdłuż wewnętrznej drogi klubowej w dniach pracy wykonawcy remontu nabrzeża. Grozi uszkodzeniem samochodu.

Prosimy o parkowanie na terenie przy stanowiskach cumowniczych na jeziorku lub na ulicy Stogi.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-04-03   Terminy wodowanai jachtów
     

Informujemy, że w dniach od 05  do 07 maja odbędzie się wodowanie jachtow.

Prosimy o pilne informacje w przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu jednoski na lšdzie. Z uwagi na przygotowanie placu budowy pod sanitariaty nalezy sie liczyć, że jachty pozostajace na lšdzie będš musialy być przemieszczane na inne miejsca postoju. Wodowanie w dniu 05 maja zaczynamy od jachtow stojšcych najbliżej bramy wjazdowej. Po zwodowaniu armatorzy sš zobowišzani do przestawienia podstawy jachtu w miejsca wskazane pzrez bosmana Klubu. W przypadku nie zakonczenia wodowania w dniu 07 maja ustalimy dodatkowy termin wodowania.

Plyta nabrzeża oczepowego będzie niedostępna dla samochodów prawdopodobnie do połowy maja.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-03-15   Wodowanie ksišżki
     

W dniu 20 marca, w 45 rocznicę zamknięcia pętli przez kpt Chojnowskš-Liskiewicz na "Mazurku", o godzinie 18.00 na pokladzie "Daru Pomorza" odbędzie się "wodowanie" ksišzki Pauliny Reiter "Samotne ocewany" o Krystynie Chojnowskiej -Liskiewicz. Na "wodowanie" zapraszajš Prezes PoZŻ I Komandor AKM.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-03-09   Remont nabrzeża
     

Zarzš Klubu informuje, że w dniu 13 marca 2023 (poniedzialek) rozpoczyna się remont nabrzeża oczepowego i płyty betonowej. Prosimy o przestrzeganie następujšcych zasad:

 1. nie wchodzenia na teren budowy
 2. zalecamy parkowanie samochodów na terenach przylegajšcych do bramy wjazdowej
 3. parkowanie samochodów na terenach odstawienia jachtów, w taki sposób, aby umozliwić przejazd ciężkiego transportu (betoniarki, naczepy itp.)
 4. Klub nie będzie uznawałl żadnych roszczeń w przypadku uszkodzenia nieprawidlowo zaprkowanych samochodów jak i nieprawidłowo skladowanych materiałów do remontu lub wyposażenia jachtu
 5. teren pomiędzy budynkiem obecnego WC a kontenerami magazynowymi jest przeznaczony dla wykonawcy remontu - korzystanie z tego terenu jest zabronionme
 6. do czasu ustawienia kontenera sanitarnego nalezy korzystać z sanitariatów COSA

Jednoczeœnie informujemy, że w cišgu najbliższych 2 - 3 tygodni nie bęzdie zasilania skrzynek poboru energii elektrycznej oraz dostępu do punktów poboru wody. O ponownym terminie podłšczenia energii elektrycznej i wody poinformujemy na stronie Klubu.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-01-24   Przetargi - realizacja projektu
     

W ramach realizacji projektu "RPPM.08.04.00-22-0011/18 - Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". Ogłosiliœmy dwa postępowania przetargowe na realizację zadań zwišzanych z projektem. 

Szczegóły postępowań, warunki składania ofert i odnoœniki do Bazy Konkurencyjnoœci znajdujš się w zakładce PRZETARGI. Zapraszamy do składania ofert.

informację dodał: Kuba Marjański

2023-01-24   Pomost
     

Konieczna jest naprawa jednego z pali na pomoœcie "A". W pierwszej fazie musimy rozebarc częœć oszalowania, zdjšć kilka desek poszycia pomostu oraz być może wycišć częœć legarow nosnych. Prosimy o ewentualnš pomoc. Kontak w tej sprawie z kol Wiesławem Jasińskim. Z góry dziękujemy za pomoc.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2023-01-21   NOWE KONTO BANKOWE
     

Nowe konto bankowe:

Zjednoczony Bank Spółdzielczy 

PL 22 8351 0003 2003 0000 1859 0001

Prosimy członków klubu i rezydentów o przeniesienie opłat portowych i skladek członkowskich na  nowe konto. Stare konto w banku Milenium będzie aktywne do dnia 30.09.2023 roku.

Przypominamy aby przy wplatach podawać nazwe jednostki lub nazwisko armatora oraz rodzaj wpłaty.

informację dodał: Administrator

2023-01-03   Spotkanie klubowe
     

Zapraszamy Członkow Klubu i Rezydentow na spotkanie noworoczne w dniu 07 stycznia (sobota) od godziny 14.00 na przystani klubowej. Mile widziani Sympatycy - szczególnie "Gwiazdy Klubu". W planach ognisko, kociołek i miła atmosfera. Zaprowiantowanie we własnym zakresie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl