AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
417451 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Łšcznoœć na morzu

Międzynarodowy alfabet fonetyczny
AAlfa GGolf MMike SSierra YYankee 5Five
BBravo HHotel NNovember TTango ZZulu 6Six
CCharli IIndia OOscar UUniform 1One 7Seven
DDelta JJuliet PPapa VVictor 2Two 8Eight
EEcho KKilo QQuebec WWhiskey 3Three 9Nine
FFoxtrot LLima RRomeo XX-Ray 4Four 0Zero

Alfabet Morse'a
E I• • S• • • H• • • • 5• • • • •
4• • • • −
V• • • −   
3• • • − −
U• • − F• • − •   
  
Ü• • − −   
2• • − − •
A• − R• − • L• − • •   
  
Ä• − • − +• − • − •
  
W• − − P• − − •   
  
J• − − −   
1• − − − −
T N− • D− • • B− • • • 6• • • • •
=− • • • −
X− • • − /− • • − •
 − • • − −
K− • − C− • − •   
  
Y− • − −   
 • • − − •
M− − C− − • Z− − • • 7− − • • •
  
Q− − • −   
  
O− − − Ö− − − • 8− − − • •
  
CH− − − − 9− − − − •
0− − − − −

Międzynarodowy kod sygnałowy MKS
Nadawanie znaków

Komplet flag kodu składa się z 26 flag literowych, 10 flag cyfrowych, trzech flag zastępczych i jednej flagi o znaczeniu "odpowiedŸ". Wezwaniem do rozpoczęcia sygnalizacji flagami jest podniesienie zestawu "YP" lub "CQ".

Nadawanie znaków

Rozpoczęcie nadawana sygnalizowane jest przez statek zamierzajšcy rozpoczšć korespondencję przez wcišgnięcie na linkę sygnałowš statku znaków K 6
Statek, który zauważy sygnał wcišga do połowy wysokoœci swojej linki sygnałowej flagę odpowiedzi.
Następnie, po zrozumieniu sygnału – podnosi jš na pełnš wysokoœć.
W momencie, kiedy nadajšcy sygnały opuœci swoje flagi, odbiorca swojš flagę odpowiedzi opuszcza do połowy, co oznacza gotowoœć do odebrania następnych znaków. Kiedy nadawca podniesie kolejne sygnały (nie wcišga się ich więcej niż pięć flag naraz), odbiorca po ich zrozumieniu znów podnosi swojš flagę odpowiedzi.

Zestaw jednoliterowych sygnałów MKS
LiteraFlagaZnaczenie
AMam nurka pod wodš; trzymajcie się z dala i idŸcie powoli
BŁaduję / wyładowuję / mam na statku ładunki niebezpieczne
CTak. Potwierdzenie
DTrzymajcie się z daleka ode mnie, manewruję z trudnoœciš
EZmieniam swój kurs w prawo
FJestem niezdolny do ruchu; nawišżcie ze mnš łšcznoœć
GPotrzebuję pilota. Gdy nadany przez statek rybacki oznacza wybieram sieci.
HMam pilota na statku
IZmieniam swój kurs w lewo
JMam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala
KChcę nawišzać z wami łšcznoœć
LZatrzymajcie wasz statek
MZatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzie
NNie. Zaprzeczenie lub zaprzeczenie znaczenia poprzedniej grupy znaków
OCzłowiek za burtš
PW porcie:wszystkie osoby zameldować się natychmiast na statek ponieważ wychodzi w morze.
W morzu użyte przez statek rybacki: moje sieci zaczepiły o przeszkodę
QMój statek jest zdrowy[2] i proszę o prawo poruszania się
R(nieużywany)
SMoje maszyny pracujš wstecz
TTrzymajcie się ode mnie z dala; jestem zajety trałowaniem we dwójkę
UKierujecie się ku niebezpieczeństwu
VPotrzebuję pomocy
WPotrzebuję pomocy medycznej
XWstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnały
YWlokę kotwicę
ZPotrzebuję holownika. Statki rybackie: wydaję sieci

Zestaw cyfr
CyfraFlaga  CyfraFlaga
1  2
3  4
5  6
7  8
9  0

Flagi pomocnicze
FlagaZnaczenie
flaga kodu i odpowiedzi
flaga zastępcza nr 1
flaga zastępcza nr 2
flaga zastępcza nr 3

Powrót na górę strony
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl