AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
397016 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Łączność na morzu

Międzynarodowy alfabet fonetyczny
AAlfa GGolf MMike SSierra YYankee 5Five
BBravo HHotel NNovember TTango ZZulu 6Six
CCharli IIndia OOscar UUniform 1One 7Seven
DDelta JJuliet PPapa VVictor 2Two 8Eight
EEcho KKilo QQuebec WWhiskey 3Three 9Nine
FFoxtrot LLima RRomeo XX-Ray 4Four 0Zero

Alfabet Morse'a
E I• • S• • • H• • • • 5• • • • •
4• • • • −
V• • • −   
3• • • − −
U• • − F• • − •   
  
Ü• • − −   
2• • − − •
A• − R• − • L• − • •   
  
Ä• − • − +• − • − •
  
W• − − P• − − •   
  
J• − − −   
1• − − − −
T N− • D− • • B− • • • 6• • • • •
=− • • • −
X− • • − /− • • − •
 − • • − −
K− • − C− • − •   
  
Y− • − −   
 • • − − •
M− − C− − • Z− − • • 7− − • • •
  
Q− − • −   
  
O− − − Ö− − − • 8− − − • •
  
CH− − − − 9− − − − •
0− − − − −

Międzynarodowy kod sygnałowy MKS
Nadawanie znaków

Komplet flag kodu składa się z 26 flag literowych, 10 flag cyfrowych, trzech flag zastępczych i jednej flagi o znaczeniu "odpowiedź". Wezwaniem do rozpoczęcia sygnalizacji flagami jest podniesienie zestawu "YP" lub "CQ".

Nadawanie znaków

Rozpoczęcie nadawana sygnalizowane jest przez statek zamierzający rozpocząć korespondencję przez wciągnięcie na linkę sygnałową statku znaków K 6
Statek, który zauważy sygnał wciąga do połowy wysokości swojej linki sygnałowej flagę odpowiedzi.
Następnie, po zrozumieniu sygnału – podnosi ją na pełną wysokość.
W momencie, kiedy nadający sygnały opuści swoje flagi, odbiorca swoją flagę odpowiedzi opuszcza do połowy, co oznacza gotowość do odebrania następnych znaków. Kiedy nadawca podniesie kolejne sygnały (nie wciąga się ich więcej niż pięć flag naraz), odbiorca po ich zrozumieniu znów podnosi swoją flagę odpowiedzi.

Zestaw jednoliterowych sygnałów MKS
LiteraFlagaZnaczenie
AMam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoli
BŁaduję / wyładowuję / mam na statku ładunki niebezpieczne
CTak. Potwierdzenie
DTrzymajcie się z daleka ode mnie, manewruję z trudnością
EZmieniam swój kurs w prawo
FJestem niezdolny do ruchu; nawiążcie ze mną łączność
GPotrzebuję pilota. Gdy nadany przez statek rybacki oznacza wybieram sieci.
HMam pilota na statku
IZmieniam swój kurs w lewo
JMam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala
KChcę nawiązać z wami łączność
LZatrzymajcie wasz statek
MZatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzie
NNie. Zaprzeczenie lub zaprzeczenie znaczenia poprzedniej grupy znaków
OCzłowiek za burtą
PW porcie:wszystkie osoby zameldować się natychmiast na statek ponieważ wychodzi w morze.
W morzu użyte przez statek rybacki: moje sieci zaczepiły o przeszkodę
QMój statek jest zdrowy[2] i proszę o prawo poruszania się
R(nieużywany)
SMoje maszyny pracują wstecz
TTrzymajcie się ode mnie z dala; jestem zajety trałowaniem we dwójkę
UKierujecie się ku niebezpieczeństwu
VPotrzebuję pomocy
WPotrzebuję pomocy medycznej
XWstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnały
YWlokę kotwicę
ZPotrzebuję holownika. Statki rybackie: wydaję sieci

Zestaw cyfr
CyfraFlaga  CyfraFlaga
1  2
3  4
5  6
7  8
9  0

Flagi pomocnicze
FlagaZnaczenie
flaga kodu i odpowiedzi
flaga zastępcza nr 1
flaga zastępcza nr 2
flaga zastępcza nr 3

Powrót na górę strony
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl