AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
356996 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.


otwarcie sezonu za:
5 dni i 8 godz.

Msza św. za:
7 dni i 10 godz.
Przepisy odnoszące się do bojek DS

Duńskie Stowarzyszenie Klubów Żeglarskich zainstalowało ok. 150 bojek cumowniczych na terenie swoich wód terytorialnych. Boje cumownicze są koloru żółtego z czarnymi literami "DS" (Dansk Sejlunion - Duńskie Stowarzyszenie Żeglarskie).

Obowiązują następujące zasady korzystania z bojek DS

Korzystanie z bojek jest zarezerwowane dla członków klubów zrzeszonych w Duńskim Stowarzyszeniem Żeglarskim. Flensburg Yacht Club (FYC) jest członkiem DS. Bandera FYC to biała flaga z dwiema czerwonymi poziomymi liniami i tarczą pokazującą dwa lwy). Banerka musi być wystawiona na maszcie.

Następujące zasady muszą być przestrzegane:
  • Używanie bojki nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
  • Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia 15 ton. Kilka jednostek może cumować do jednej bojki, jeśli maksymalne obciążenie nie będzie przekroczone. Za obciążenie przyjmuje się wagę statku.
  • Korzystanie z wszystkich bojek odbywa się na własne ryzyko. Za wszelkie uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas korzystania z nich DS nie odpowiada.
Używanie bojek przez więcej jachtów jest możliwe według określonych zasad:
  • Pierszy jacht, który przycumował do bojki decyduje czy następne powinny cumować bezpośrednio do bojki z jego (lub innego jachtu) boku lub do jego rufy.
  • Ostatnia cumująca łódź musi zapewnić bezpieczny zakres odległości i przestrzegać zasad cumowania w stosunku do wcześniej zacumowanych łodzi
  • Podczas użytkowania bojek należy przestrzegać Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu w szczególności prawidła 30 (Prawidło 30 - Statki zakotwiczone i statki na mieliźnie).

Wyznaczone miejsca na mapach w dołączonym dokumencie są przybliżone. Mapki nie mogą być używane do nawigacji.

Link do oryginalnego dokumentu Duńskiego Stowarzyszenia Klubów Żeglarskich
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl