AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
287761 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Przepisy odnoszące się do bojek DS

Duńskie Stowarzyszenie Klubów Żeglarskich zainstalowało ok. 150 bojek cumowniczych na terenie swoich wód terytorialnych. Boje cumownicze są koloru żółtego z czarnymi literami "DS" (Dansk Sejlunion - Duńskie Stowarzyszenie Żeglarskie).

Obowiązują następujące zasady korzystania z bojek DS

Korzystanie z bojek jest zarezerwowane dla członków klubów zrzeszonych w Duńskim Stowarzyszeniem Żeglarskim. Flensburg Yacht Club (FYC) jest członkiem DS. Bandera FYC to biała flaga z dwiema czerwonymi poziomymi liniami i tarczą pokazującą dwa lwy). Banerka musi być wystawiona na maszcie.

Następujące zasady muszą być przestrzegane:
  • Używanie bojki nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
  • Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia 15 ton. Kilka jednostek może cumować do jednej bojki, jeśli maksymalne obciążenie nie będzie przekroczone. Za obciążenie przyjmuje się wagę statku.
  • Korzystanie z wszystkich bojek odbywa się na własne ryzyko. Za wszelkie uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas korzystania z nich DS nie odpowiada.
Używanie bojek przez więcej jachtów jest możliwe według określonych zasad:
  • Pierszy jacht, który przycumował do bojki decyduje czy następne powinny cumować bezpośrednio do bojki z jego (lub innego jachtu) boku lub do jego rufy.
  • Ostatnia cumująca łódź musi zapewnić bezpieczny zakres odległości i przestrzegać zasad cumowania w stosunku do wcześniej zacumowanych łodzi
  • Podczas użytkowania bojek należy przestrzegać Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu w szczególności prawidła 30 (Prawidło 30 - Statki zakotwiczone i statki na mieliźnie).

Wyznaczone miejsca na mapach w dołączonym dokumencie są przybliżone. Mapki nie mogą być używane do nawigacji.

Link do oryginalnego dokumentu Duńskiego Stowarzyszenia Klubów Żeglarskich
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl