AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
252446 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.


Wodowanie za:
9 dni i 8 godz.
 Lista opublikowanych ogłoszeń AKM w roku bieżącym
   

2021-04-14   Organizacja wodowania
     

Z uwagi na obowiązujace obostrzenia sanitarne wodowanie jachtów będzie się odbywało w ścisłym reżimie sanitarnym. Komunikat w tej sprawie precyzujacy zasady organizacji wodowania podany będzie na stronie klubowej i dostępny u Bosmana Klubu. Prosimy o przestrzeganie określonych  w nim zasad.

Link do pobrabrania regulaminu wodowania (w formacie pdf).

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-04-10   Termin wodowania
     

Po podsumowaniu wypowiedzi Czonków Klubu i Rezydentów, zarówno w Strefie Klubowicza jak i w mailach, zdecydowana większość opowiedziała sie za wcześniej ogłoszonym, kwietniowym terminem wodowania.

Zarząd potwierdza  informację, że wodowanie jednostek odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2021 roku. W sobotę 24 kwietnia wodowanie jednostek stacjonujących na terenach zielonych, w niedzielę 25 kwietnia wodowanie jednostek stacjonujących na płycie przy nabrzeżu oczepowym.

Kolejnośc wodowania oraz plan postoju jednostek na wodzie w sezonie 2021 zostanie podany na stronie klubowej do 21 kwietnia. Z uwagi na sytuację pandemiczną wytyczne organizacyjne wodowania opublikowane będą również na stronie klubowej w przyszłym tygodniu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych.

Przypominamy również, że do wodowania należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Klubu pod rygorem odmowy wodowania jednostki.

Wpłat mozna dokonywać na konto klubowe lub do Bosmana Klubu. Armatorzy proszeni są z uwagi na pandemię o wcześniejsze uregulowanie opłat za wodowanie jednostki u Bosmana Klubu. Cennik będzie dostępny u Bosmana.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-04-08   Termin wodowania
     

Ze strony kilku Członków Klubu z uwagi na obostrzenia i nienajlepszą pogodę jest sugestia o przesunięcie terminu wodowania na 8 i 9 maja. Proszę o wypowiedzi w tej sprawie w Strefie Klubowicza do soboty - musimy uzgodnić przesunięcie terminu dźwigu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-30   Nadanie tytułu Honorowego Członka PoZŻ
     

Sejmik Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 28 marca podjął przez aklamację uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Pomorskiego Związku Żeglarskiego naszej Koleżance klubowej Krystynie Chojnowskiej - Liskiewicz. Jest to drugi żeglarz po prof. Bolesławie Mazurkiewiczu uhonorowany tym tytułem przez PoZŻ. Koleżance Krystynie składamy serdeczne gratulacje.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-27   Obostrzenia sanitarne
     

Przypominamy, że w związku z pandemią na przystani klubowej obowiązują zaostrzone reżimy sanitarne. Obowiązuja maseczki, zachowanie dystansu, ograniczenie kontaktów pomiędzy załogami jachtów oraz zminimalizowanie kontaktów z bosmanem przystani.

Regulacje sanitarne dotyczące wodowania oraz sposób organizacji wodowania będą pdane na 10 dni przed wodowaniem.

Od 1 kwietnia będzie możliwy odbiór śmieci - obowiązuje segregowanie. Sanitariaty czynne będą od 28 marca. Woda na nabrzeża i pomosty będzie włączona przed wodowaniem.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-08   Przedłużenie umów postojowych
     

Zarząd Klubu przypomina, że pzredłużenie umów postojowych jachtów Rezydentów nie ulegają automatycznemu przedłużeniu. Jest wymagane złozenie wniosku lub deklaracji o przedłuzenie umowy postojowej. Termin składanai tych dokumentów upłynie w dniu 31 marca. Procedura jest konieczna z uwagi na opracowywanie planu postoju jednostek w sezonie nawigacyjnym 2021. Jednocześnie przypominamy o regularnym wnoszenia opłat portowych. W momencie powstania zaległości Klub ma prawo wypowiedzieć umowe postojową skutkujacą koniecznoscią usunięcia jednostki z terenu przystani klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-04   Odbiór śmieci
     

Informujemy, że wznawiamy odbiór segregowanych śmieci z dniem 01 kwietnia 2021. Prosimy o przestrzeganie segregacji, aby nie narażać Klubu na ponoszenie karnych oplat za niesegregowanie śmieci.

Ponawiamy prośbę o ograniczenie ilości zdawanych smieci na terenie przystani klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-04   Postoje w sezonie 2021
     

Zarząd Klubu prosi Członków Klubu i Rezydentów o składanie do Bosmana Klubu, kol. Koterwy lub kol. Liskiewicza informacji - czy w sezonie nawigacyjnym 2021 jednostka będzie wodowana czy pozostaje na lądzie. Prosimy również o informacje czy armator zamierza w 2021 roku zabrać jednostke z terenu przystani klubowej. Informacje są potrzebne do wykonania planu postoju jednostek na wodzie w nadchodzącym sezonie oraz do udzielenia ewentualnych zgód na postój nowych lub wymienianych jednostek. Informacje prosimy składać do 20 marca.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-04   Termin wodowania jednostek
     

Zarząd informuje, że planowany termin wodowania jednostek to 24 i 25 kwietnia 2021. W przypadku zmian wynikających z aktualnej sytuacji pandemicznej będziemy informowac z kilkudniowym wyprzedzeniem.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl