AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
252035 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 Lista pięciu ostatnio opublikowanych ogłoszeń AKM
   

2021-04-10   Termin wodowania
     

Po podsumowaniu wypowiedzi Czonków Klubu i Rezydentów, zarówno w Strefie Klubowicza jak i w mailach, zdecydowana większość opowiedziała sie za wcześniej ogłoszonym, kwietniowym terminem wodowania.

Zarząd potwierdza  informację, że wodowanie jednostek odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2021 roku. W sobotę 24 kwietnia wodowanie jednostek stacjonujących na terenach zielonych, w niedzielę 25 kwietnia wodowanie jednostek stacjonujących na płycie przy nabrzeżu oczepowym.

Kolejnośc wodowania oraz plan postoju jednostek na wodzie w sezonie 2021 zostanie podany na stronie klubowej do 21 kwietnia. Z uwagi na sytuację pandemiczną wytyczne organizacyjne wodowania opublikowane będą również na stronie klubowej w przyszłym tygodniu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych.

Przypominamy również, że do wodowania należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Klubu pod rygorem odmowy wodowania jednostki.

Wpłat mozna dokonywać na konto klubowe lub do Bosmana Klubu. Armatorzy proszeni są z uwagi na pandemię o wcześniejsze uregulowanie opłat za wodowanie jednostki u Bosmana Klubu. Cennik będzie dostępny u Bosmana.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-04-08   Termin wodowania
     

Ze strony kilku Członków Klubu z uwagi na obostrzenia i nienajlepszą pogodę jest sugestia o przesunięcie terminu wodowania na 8 i 9 maja. Proszę o wypowiedzi w tej sprawie w Strefie Klubowicza do soboty - musimy uzgodnić przesunięcie terminu dźwigu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-30   Nadanie tytułu Honorowego Członka PoZŻ
     

Sejmik Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 28 marca podjął przez aklamację uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Pomorskiego Związku Żeglarskiego naszej Koleżance klubowej Krystynie Chojnowskiej - Liskiewicz. Jest to drugi żeglarz po prof. Bolesławie Mazurkiewiczu uhonorowany tym tytułem przez PoZŻ. Koleżance Krystynie składamy serdeczne gratulacje.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-27   Obostrzenia sanitarne
     

Przypominamy, że w związku z pandemią na przystani klubowej obowiązują zaostrzone reżimy sanitarne. Obowiązuja maseczki, zachowanie dystansu, ograniczenie kontaktów pomiędzy załogami jachtów oraz zminimalizowanie kontaktów z bosmanem przystani.

Regulacje sanitarne dotyczące wodowania oraz sposób organizacji wodowania będą pdane na 10 dni przed wodowaniem.

Od 1 kwietnia będzie możliwy odbiór śmieci - obowiązuje segregowanie. Sanitariaty czynne będą od 28 marca. Woda na nabrzeża i pomosty będzie włączona przed wodowaniem.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2021-03-08   Przedłużenie umów postojowych
     

Zarząd Klubu przypomina, że pzredłużenie umów postojowych jachtów Rezydentów nie ulegają automatycznemu przedłużeniu. Jest wymagane złozenie wniosku lub deklaracji o przedłuzenie umowy postojowej. Termin składanai tych dokumentów upłynie w dniu 31 marca. Procedura jest konieczna z uwagi na opracowywanie planu postoju jednostek w sezonie nawigacyjnym 2021. Jednocześnie przypominamy o regularnym wnoszenia opłat portowych. W momencie powstania zaległości Klub ma prawo wypowiedzieć umowe postojową skutkujacą koniecznoscią usunięcia jednostki z terenu przystani klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl