AKM GdaŁ„sk.
odwiedzono nas:
413651 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

Łťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 Lista ogłoszeń AKM opublikowanych dwa lata temu
   

2022-12-31   Wszystkiego Najlepszego w nadchodzšcym 2023 roku.
     
informację dodał: Administrator

2022-12-22   --------------------------------------------------------------------------------
     

Nadchodzšce Œwięta Bożego Narodzenia niosš ze sobš wiele radoœci oraz refleksji dotyczšcych minionego okresu i planów
na nadchodzšcy Nowy Rok.
W tych wyjštkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Zarzšd Akademickiego Klubu Żeglarskiego w Gdańsku. 

informację dodał: Administrator

2022-12-06   UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zapewnienia warunków sanitarnych na czas budowy
     

Treœć uchwały została przeniesiona do strefy klubowicza.

informację dodał: Administrator

2022-12-04   Morski Żeglarski Puchar Polski
     

Gratulacje dla Tomka Konnaka za zdobycie na "Czarodziejce" Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski 2022 w klasie ORC - trofeum wręczono na XIV Gali Pomorskiego Żeglarstwa W Chojnicach.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-11-14   Opłaty portowe
     

Z dniem 13 listopada 2022 do 31 marca 2023 zawieszona zostaje mozliwoœc dokonywania oplat portowych u bosmana Klubu. Opłaty prosimy regulowac przelewami na konto klubowe, koniecznie z podaniem nazwy jednostki.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-11-09   Narodowe Œwieto Niepodległosci pod żaglami "Mazurka"
     

Zatysfakcja przekazuje informacje, że w holu Narodowego Muzeum Morskiego na Ołowiance od 11 listopada będzie eksponowana mikro wystawa pod haslem "Narodowe Œwieto Niepodległosci pod żaglami Mazurka". Z uwagi, że wystawa jest w holu Muzeum nie obowišzuja bilety wstępu. Artykułu o wystawie na stronie Narodowego Muzeum Morskiego.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-11-03   Galeria została uzupełniona o nowe zdjęcia,
     

Sezon zakończony. Jachty na lšdzie. Dużo nowych zdjęć, aby się nie nudziło zimš.

informację dodał: Administrator

2022-10-27   Spotkanie
     

Zapraszam Klubowiczów i Rezydentów w dniu 2 listopada w Dzień ZXaduszny na krotkie spotkanie, na przystani, o godzinie 11.00 przy pomniku "Tym co na morzu" i zapalenie zniczy.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-10-23   Plan slipowania jesień 2022
     

Poniżej został zamieszczony link do pliku z planem postoju zimowego na rok 2022/2023.

slipowanie 2022.pdf [link]

Nie jest to wersja ostateczna i mogš jeszcze ulec zmianie miejsca kilku jachtów jak i ich terminów.

informację dodał: Administrator

2022-10-17   Walne Zebranie II
     

Walne Zebranie odbędzie się 26 paŸdziernika - œroda - w I terminie o godzinie 18.00 w sali Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gorkach Zachodnich ulica Stogi.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-10-16   Walne Zebranie
     

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego Walnego Zebrania zarzšd zwołuje Walne Zebranie na dzień 26 paŸdziernika 2022 roku o godz. 18.00. Tematem Walnego Zebrania będš zagadnienia dotyczšce inwestycji klubowych. W przyszłym tygodniu podamy miejsce Walnego Zebrania.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-10-14   Plan postoju zimowego
     

Uprzejmie prosimy o spokojne poczekanie z ustawianiem podstaw pod jachty do terminu opracowania planu postoju. Tak jak poprzednio podaliœmy plan będzie gotowy na 21 paŸdiernika. Sytuacja w tym roku jest bardzo skomplikowana, jeżeli mamy ustawić wszystkie jachty na terenie przystani. Wymaga czasu na uwzględnienie wszystkich paarmetrow technicznych zarówno jachtow jaki pozycjonowania dŸwigu. Przedwczesne dzialania jedynie skomplikujš procedurę ustawiania podstaw.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-10-11   Termin wystawiania jachtów na sezon zimowy
     

Z uwagi na remont nabrzeża oczepowego i utrudnienia z wystawianiem jachtów prace dŸwigowe odbywać się  będa przez 4 dni. Rozpoczynamy od czwartku 27 paŸdziernika i kończymy  w niedzielę 30 paŸdziernika. Plan rozmieszczenia jednostek na lšdzie będzie dostepny na stronie klubowej około 21 paŸdziernika. W czwartek prace dŸwigowe rozpoczna sie od płyty betonowej od jachtów z dużym zanurzeniem: "Duzy Ptak" i "Moana X".

Prosimy o zrozumienie utrudnień tegorocznych, ale staramy się wystawić możliwie maksymalnš iloœc jachtów na teren klubu. Jachty stalowe pozostanš tej zimy na wodzie. Jeżeli którys z armatorów zdecydowałby się pozostac na wodzie prosimy o informację. Podstawy z płyty betonowej będš przemieszczane sukcesywnie. Przemieszczanie organizuje Klub i bęzie odpłatne.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-10-11   XIV Jesienne Regaty o Puchar Mariny AKM i butelkę rumu Komandora - WYNIKI
     

Wyniki regat znajdujš się w zakładce SEZON ŻEGLARSKI WYNIKI REGAT 2022

informację dodał: Administrator

2022-10-05   Formularz zgłoszenia do Regat jesiennych AKM
     

Do pobrania formularz zgłoszenia do regat. Wystarczy kliknšc na  poniższy tekst. 

informację dodał: Administrator

2022-10-04   Zamknięcie sezonu i klubowe regaty jesienne
     

Zarzšd Klkubu zaprasza na zamknięcie sezonu nawigacyjnego 2022 w dniu 09 paŸdziernika 2022 o godzinie 16.30. W tym dniu rozgrywane będš rownież doroczne regaty jesienne o puchar Komandora Klubu i butelkę rumu w następujšcych konkurencjach:

 • w konkurencji jachtow klubowych wg formuły KWR(U) - najszybszy jacht po przeliczeniu - przechodni Puchar Komandora Klubu
 • w konkurencji Open - najszybszy jacht - butelka rumu Komandora Klubu

Zgłoszenia do regat prosimy skladać u bosmana Klubu do godziny 09.00 dnia 09 paŸdziernika 2022.

Formularze zgłoszenia bedš dostępne na stronie klubowej lub u bosmana Klubu od dnai 05 paŸdziernika 2022. Odprawa sternikow 09 paŸdziernika 2002 o godzinie 09.30 w bosmance klubowej.

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-10-04   Tablica pamištkowa Krystyny Chojnowskiej - Liskiewicz
     

W sobote 08 paŸdziernika o ogodz. 11.00 w Alei Żeglarstwa Polskiego na falochronie południowym Basenu Jachtowego w  Gdyni zostanie odsłonięta kolejna tablica pamištkowa poœwięcona naszej Koleżance Klubowej Krystyny Chojnowskiej - Liskiewicz. Organizatorem jest Pomorski Zwišzek Żeglarski pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-09-21   Płyta betonowa
     

Zarzšd informuje, że w zwišzku z planowamnym remontem płyty betonowej na przełomie 2022/2023 nie będzie możliwoœci wystawienia jachtów o T > 1,60 - 1,65 na terenie przystani klubowej. Prowadzimy rozmowy z COSA AZS o mozliwosci wykorzystania ich terenu. Do 16 paŸdziernika armatorzy, których podstawy sš skladowane na płycie betonowej sš zobowišzani do ich usunięcia zgodnie z poleceniami bosmana. Planowany termin wystawiania jachtów  28 - 30 paŸdziernika. Plan postoju na lšdzie będzie opublikowany na tydzień pzred terminem wystawiania.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-09-15   Odwołanie regat Dacron 70
     

Z uwagi na brak obsady sędziowskiej planowane na 24 - 25 wrzeœnia regaty Dacron 70 zostajš odwolane.

Przepraszamy załogi, ktore złozyły już kwestionariusze zgłoszeń do regat. Zapewniamy, że w przyszłym roku nie dojdzie do takiej sytuacji i doroczny Dacron odbędzie się w planowanym terminie. Przepraszamy rownież za odwołanie regat Organizatorów Pucharu Bałtyku Południowego i Pucharu Zatoki Gdańskiej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-09-06   Prace na przystani
     

Prosimy pilnie członków Klubu i kandydatow na członków Klubu o pomoc bosmanom przy segregacji elementów betonowych, które posłużš do utwardzenia powierzchni ogolno dostępnego warsztatu zlokalizownego przy kontenerze biurowym na przystani klubowej.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-09-06   Miejsce i termin Walnego Zebrania
     

Zarzšd informuje, ze Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok odbędzie sie w planowanym terminie tj. 10 wrzeœnia br. (sobota) w Gdańsku, w Szkole Podstawowej nr 19 na ulicy Emilii Hoene 6.

I termin Zebrania - godzina 16.00

II termin Zebrania - godzina 16.30

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-09-06   Materiały do Walnego zebrania
     

Materiały do "Walnego zebrania" (sprawozdanie zarzšdu wraz z załšcznikami, sprawozdanie Komisji rewizyjnej), dostępne sš po zalogowaniu w zakładce "STREFA KLUBOWICZA".

informację dodał: Administrator

2022-08-22   Zlot Dacron70
     

Zapraszamy na regaty Dacron70 i Błękitnš wstęgę AKM

Poniżej linki do dokumentów:

informację dodał: Administrator

2022-07-28   Termin Walnego Zebrania
     

Informuję, że termin Walnego Zebrania Sprawozdaczego za 2021 3 kwartaly 2022 ustalono z Komisjš Rewizyjnš na sobotę -10 wrzesnia 2022. Materiały sprawozdawcze będš zamieszczane sukcesywnie przed Walnym Zebraniem w Strefie Klubowicza.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-06-28   Podziękowania
     

W imieniu zarzšdu Klubu dziękuje Członkom Klubu i Rezydentom za udział w pracach przy budowie nowych stanowisk cumowniczych - Członkom KLubu kol. kol. "Petiemu" i Krzysztof z "BluesinA"- y, Krzysztofowi z "Jasnej Ciasnej", Marcinowi z "La Mer", Michalowi z "Lubusia", Piotrowi nabywajšcemu nowy jacht oraz Rezydentom: Grzegorzowi z "Blavinge", Józefowi z "Angeli", Markowi z "Marii", Jerzemu  z "Subisława", Romanowi z "Monisa". Szczególne podziekowania dla kol. Kazimierza z "Robina" - przede wszystkim za trud organizacji pracy, pomysł i nadzor. Oosbne podziekowania dla Barbary z "Jasnej Ciasnej" wspierajšcej dzialania KLubu już od dłuższego czasu. Na przyszloœc chciałbym zasugerować czlonkom Klubu, aby brali przyklad z Rezydentów, ktorzy potrafili dojechać specjalnie do pracy  na apel KLubu

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-06-21   Prace na przystani
     

Zaplanowalismy zakończenie prac przy stanowiskach postojowych na "jeziorku" w dniach od 23  do 26 czerwca (od czwartku do niedzieli). Prosimy czlonków Klubu, a zwłaszcza kandydatow na czlonkow Klubu o udzial w tych pracach w miarę możliwoœci czasowych. Zwracamy sie rownież do Rezydentów o wsparcie naszych działań. Musimy zakończyc prace przy minimum 4 stanowiskach cumowniczych z uwagi na koniecznoœć ustawienia nowych jednoistek na stałych miejscach cumowniczych. Pojemnoœć przytstani jest wyczerpana a kilka jednostek cumuje w tymczasowych miejscach postoju. W następnych dniach na teren przystani wracajš jachty, ktore dotychczas byly  w remontach poza przystaniš klubowš i muszš nastšpić przebazowania kilku jednostek. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w tej sytuacji w prace klubowe. Pracami będzie kierował kol. Koterwa.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-06-14   Zakaz ladowania samochodów elektrycznych
     

N aterenie przystni obowišzuje od 14 czerwca aż do odwolania zakaz ladowania samochodow elektrycznych i hybrydowych.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-05-27   "Sztafeta Pokoleń"
     

24 maja w Dworze Artusa w obecnoœci Marszałka Województwa Mieczyslawa Struka, Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i Prezesa PoZŻ Boguslawa Witkowskiego zainugurowano obchody 100-lecia powstanai Polskiego Zwišzku Żeglarskiego pod nazwš "Sztafeta pokoleń". Na uroczystoœci uhonorowano medalem Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego trzy Kluby: Polski Klub Morski I Chojnicki Klub Żeglarski z okazji 100-lecia ich powstania oraz Akademicki Klub Morski z okazji 90-lecia powstania. Medal Marszalka "De nihilo nihil fit" wraz z listem gratulacyjnym dla naszego Klubu odebrał Komandor Klubu.

Na uroczystoœci odznaczenia i wyróznienia odebrali również członkowie naszego Klubu. Medal "Za szczegolne zasługi dla żeglarstwa pomorkiego" odebrał kol. Krzysztof Paul. Odznakami "Zasłuzony dla żeglarstwa pomorskiego" wyrózniono kol. kol. Kazimirza Koterwę i Jakuba Marjańskiego. Medalem Prezydenta Gdańska wyrózniono kol. Wacław Liskiewicza

Klubowe uroczystosci 90-lecia powstania Klubu zaplanowano na zakończenie sezonu.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-05-24   Odchodzš starzy przyjaciele
     

Z głebokim żalem przekazuję wiadomoœć o odejœciu na wiecznš wachtę naszego Kolegi klubowego - popularnego "Gumy" Tadeusza Stachowicza - czynnego członka Klubu w latach 1958 - 1975. Absolwenta Wydzialu Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Żeglarstwo zaczynal na œródlšdziu, potem żeglował w szczecińskim Jacht Klubie AZS - a stopien kapitański uzyskał już w AKM-ie. Żegnaj Przyjacielu - pewno spotkasz "tam - za horyzontem" wielu starych przyjacioł i kolegów. Pomyslnych wiatrów na niebieskim oceanie.

Tadeusza pożegnamy w poniedziałek 30 maja o godzinie 10.00 w Nowej Kaplicy Cmentarza na Srebrzysku.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-05-24   Pożegnanie Leszka Ramczykowskiego
     

Leszka Ramczykowskiego pożegnamy w pištek 27 maja o godzinie 12.30 w Nowej Kaplicy Cmentarza na Srebrzysku. Leszku - pomyslnych wiatrow na tym innym oceanie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-05-23   Na wiecznš wachtę....
     

Na wiecznš wachtę odszedł dzisiaj nasz kolega klubowy Leszek Ramczykowski. Skladamy kondolencje Rodzinie i Jego najbliższym Kolegom spod żagli. Informacje o pogrzebie podamy w najbliższym czasie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-05-20   ZAPROSZENIE
     

GDAŃSKA FEDERACJA ŻEGLARSKA

ZAPRASZA 28 maja 2022 na

GDAŃSKIE OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Proponujemy wszystkim chętnym, żeglarzom i motorowodniakom wspólny rejs po wodach Wisły Œmiałej i Martwej Wisły.

POKAŻMY naszš  JEDNOŒĆ!

PROGRAM

 1. 12.00-12.30 Spotykamy się na akwenie Wisły Œmiałej, na wysokoœci Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.
 2. Kierujemy się w stronę Przegaliny
 3. O 13.00 przepływamy most w Sobieszewie.
 4. Płyniemy ok. 45 minut i zawracamy, by o 14.30 przepłynšć most w Sobieszewie w kierunku zachodnim.
 5. Po dopłynięciu do ujœcia Wisły Œmiałej następuje rozproszenie flotylli i dalsze œwiętowanie w mniejszych grupach.

 

          ŻYCZYMY RADOSNEGO PŁYWANIA I DOBREJ ZABAWY.

       ZAPRASZAMY -  DOŁĽCZAJCIE SIĘ DO PARADY NA KAŻDYM ETAPIE

informację dodał: Administrator

2022-05-17   Zdjęcia z rozpoczęcia sezonu już sš w naszej galerii
     

Zdjęcia z rozpoczęcia sezonu już sš w naszej galerii wystarczy kliknšć na ten tekst.

informację dodał: Administrator

2022-05-10   Wyniki klubowych regat otwarcia sezonu 2022.
     

Wyniki sš już dostępne na naszej stronie.Wystarczy kliknšć na ten tekst

informację dodał: Administrator

2022-05-06   Zawiadomienie o IX Wiosennych Regatach Otwarcia Sezonu AKM
     

Poniżej znajdujš się linki do dokumentów:

informację dodał: Administrator

2022-05-04   Porzšdki
     

Zapraszamy Członkow  klubu i Rezydentow do pomocy bosmanowi w porzšdkowaniu terenu przed otwarciem sezonu  od czwartku do soboty. Na terenie zalegajš jeszcze podstawy do jachtow, smieci po wysokiej wodzie i pozostaje upporzšdkowanie Horzelowiska. Z góry dziękujemy za pomoc.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-05-03   Otwarcie sezonu 2022
     

Zapraszamy n aoywarcie sezonu nawigacyjnego 2022 w dniu 08 maja - niedziela - o godzinie 16.00. Start do Dorocznych Regat Otwarcia Sezonu odbędzie sie o godzinie 10.00. Instrukcja żeglugi będzie opublkowana na stronie klubowej w  dniu 6 maja. Przepraszama za opóŸnione podanie termminuu otwarcia , ale wynika to z nałożenia się wielu uroczytsoœci zwišzanych ze stuleciem Polskiego Zwišzku Żeglarskiego i stuleciem kilku klubów w tym PKM-u.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-04-26   Porzšdkowanie przystani
     

Zapraszamy Czlonkow Klubu i Rezydentow na przystań w dniu 29 kwietnia do porzšdkowanai przystani po wodowaniu - skladowanie podstaw, porzšdki na terenie, roxzstawienie sprzętu na Horzelowisku itp.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-04-22   Wodowanie
     

Prosimy zwrócić uwage na plany wodowania. W sobote 23 skończymy z całš pewnoœciš wodowac jachty do linii dzielšca Angelę od Laimy i po drugiej stronie drogi na linii dzielšcej Okeana od Bluebirda i Dericka od Sajno. Spoza tej linii może byc zwodowana jeszcze Sikorka. Prosimy jednak armatorow pierwszych wodowań z ustawienia "4" stojšcych na trawie o pobyt na przystani, gdyż przy ewentualnym sprawnym wodowaniu częœć tych jachtow może zejœć na wodę w sobotę. W ustawieniach 1 - 3 dodatkowy czas zabierze ustawianie ciężkich podstaw.na okres letni.Prosimy armatorow o wyrozumiałoœć. Samochody prosimy parkować z godnie z oznaczonymi miejscami i w uzgodnieniu z Bosmanami - konieczne rano, prawdopodobnie, miejsce dla dŸwigu przy bramie - założenie dodatkowej przeciwwagi. Do wieczora w pištek prosimy usunšć samochody  poza wyznaczonš linię. Pozostajš w mocy przepisy bezpieczeństwa z lat poprzednich dotyczšce obsługi pasów i kierowania wodowaniem.

 o

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-04-22   Plan pracy dŸwigu podczas wodowania
     

Na załšczonych planach znajduje się kolejnoœć wodowania jachtów. Duże numery oznaczajš kolejne ustawienia dzwigu przełamane przez kolejnoœć wodowania jednostek, która obowišzuje w ramach danego ustawienia.

informację dodał: Administrator

2022-04-20   Wodowanie
     

Potwierdzamy termin wodowania: 23 (sobota) jachty stojšce na terenach zielonych, 24 (niedziela) jachty na płycie betonowej i prawdopodobnie częœć jachtów w pobliżu bosmanki i kontenerów. Opłaty za wodowanie jachtu będš podane w pištek z uwagi na prowadzone negocjacje dotyczšce stawek za  pracę dŸwigu i dojazdy. Kolejnoœć wodowania podana będzie w pištek na stronie klubowej. Pierwsze ustawienie dŸwigu przy pochylni do wodowania dwóch stalowych jachtów. Opłaty za wodowanie prosimy wpłacać u p. Ewy na przystani lub do bosmana Klubu. Nie jest mozliwa płatnoœc przelewem. Tak jak w ubiegłym roku prosimy o pobyt na przystani tylko armatorow, których jachty będa wodowane o okreœlonych godzinach i dniach.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-04-12   Przygotowania do wodowania
     

Wodowanie jachtow zaplanowano na 23 i 24 kwietnia. Do 22 kwietnia musimy przygotowac przystań do postoju jednostek na wodzie. Konieczne jest zwodowanie Y-bomów, przygotowanie nabrzeża faszynowego, posprzštanie przystani. Zapraszamy na przystan  wpiatek 15 kwietnia do wodowania Y-bomów. Prosimy Czlonkow KLubu i Rezydentow o zgłaszanie się do bomana  w dniach poœwištecznych do pomocy przy przygotowaniu przystani do wodowania.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-04-06   Porzšdki
     

Zakońcyliœmy wyrównywanie terenu pomiędzy bramš a nabrzeżem faszynowym. przy nabrzeżu chcemy zrobic kilka stanowisk cumowniczych. Teren o szeokoœci okło 10 m od nabrzeża, będzie pokryty czarnoziemem i obsiany trawš. Czarnoziem już jest na przystanipozostaje rorzucenie go i zagrabienie. Na sobotę  i niedzielę prosilibysmy o pomoc przy tej robocie. Zapraszamy Członkow Klubu i Rezydentow do pomocy. Spotkajmy sie w te dwa dni na przystani. Gdyby nie starczyło grabi i łopat to jeszcze sš Y-bomy do ustawienia. Do zobaczenia.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-03-30   Kondolencje
     

Zmarła Krystyna Szymanek żona naszego Kolegi klubowegfo Czarka Szymanka. Plywala wiele lat na "Pannie Radosnej". W imieniu Koleżanek i Kolegów Klubowych skladam kondolencje.. Pozostanie w naszej pamięci.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-03-22   Ograniczenia parametrów jednostek
     

Z uwagi na częste wymienianie przez Członków Klubu posiadanych jednostek na większe informujemy, że z uwagi na:

 • parametry hydrotechniczne przystani,
 • stan techniczny nabrzeży,
 • skończonš pojemnoœć przystani
 • koniecznoœć zapewnienia bezpiecznej pracy urzadzeń dŸwigowych

nie będziemy w stanie zapewnić miejsc postojowych dla jednostek przekraczajšcych jeden z podanych parametrów:

 • LOA do 10,0 m
 • B  do 3,00 m
 • T  do 1,60 m
 • Wypormnoœć do 10,0 ton

Wymiana jednostki jest uwarunkowana opuszczeniem przystani przez poprzednio używanš jednostkę.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-03-08   Wznowienie umów rezydenckich
     

Z uwagi na zbliżajšcy się termin wodowania przypominamy rezydentom o koniecznoœci skladania wnioskow o przedłużenie umów na postój jednostek w sezonie nawigacyjnym. Z uwagi na ograniczonš iloœć miejsc postojowych dla jachtów z duzym zanurzeniem i długoœci przekraczajšcej 9,00 metrow przewidujemy ograniczenie mozliwoœci postoju na wodzie dla tego typu jednostek. Wnioski nalezy składac u bosmana przystani.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-03-03   Wzrost stawek opłat portowych
     

Przypominamy że z dniem 01 maja 2022 wzrastajš opłaty portowe dla rezydentów o 5.00 PLN / m LOA. Prosimy przed wodowaniem skorygować wpłaty.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-03-03   w intencji Piotrka WoŸniaka
     

W niedzielę 6 marca w koœciele w Sobowidzu o godzinie 08.00 odprawiona będzie msza w intencji Piotrka WoŸniaka. Zapraszamy do uczestnictwa przyjaciół Krzysztofa i kolegow klubowych.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-02-07   Uroczystoœci żałobne
     

Msza pożegnalna Piotrka WoŸniaka odbędzie się w pištek 11 lutego o godzinie 11.00 w koœciele pod wezwaniem œw. Rodziny na Stogach. Pogrzeb o godzinie 13.00 na cmentarzu na  Łostowicach - Kaplica nr 2.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-02-03   Kondolencje
     

W imieniu Koleżanek i Kolegów z naszego Klubu składam najszczersze kondolencje naszemu Koledze Krzyœkowi WoŸniakowi z powodu tragicznej œmierci Jego syna Piotrka. Krzysiu łšczymy sie z Tobš w bólu i żalu po utracie Piotrka. Będziemy Go pamietać takiego jak ostanio spotkaliœmy się na przystani.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2022-01-10   Stawki opłat portowych
     

Uchwałš Zarzšdu  Klubu z dniem 01 maja 2022 roku stawki opłat portowych dla Rezydentów wrastajš o 5,00 PLN na m.LOA.

informację dodał: Wacław Liskiewicz
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl