AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
397026 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Akty prawne dotyczące uprawiania sportów wodnych
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Akt jednolity
Dyrektywy europejskie
Ustawa o bezpieczeństwie na obszarach wodnych
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Dyrektywy europejskie
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715)
Ustawa o sporcie. Tekst jednolity z dnia 30 maja 2015
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie
Wykaz aktów prawnych dotyczących żeglarstwa
Internetowy System Aktów Prawnych dotyczących żeglartwa
Przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego
System Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie
System Szkolenia Instruktorów PZŻ
System szkolenia na patenty patent sternika lodowego PZŻ
Zakres wymagań szkoleniowych i wytyczne egzaminacyjne na certyfikat kompetencji PZŻ w żeglarstwie lodowym - sternika lodoweg PZŻ
Instrukcja organizacji egzaminów na stopień sternika lodowego PZŻ
Uprawnienia radiooperatora
Prawo telekomunikacyjne
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
Dyrektywy europejskie
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl