AKM GdaŁ„sk.
odwiedzono nas:
413637 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

Łťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Sprawozdanie ze spotkania w dniu 12-01-2012
 
Jachty widziane okiem kapitana statku handlowego

Politechnika Gdańska zaprosiła mnie na prelekcję o powyższym tytule. Chętnie chodzę na takie spotkania, więc od razu się zgodziłem. Potem okazało się, że to ja mam być prelegentem, a słuchaczami żeglarze. Spotykałem wiele jachtów podczas swoich rejsów, więc z przyjemnoœciš podjšłem się tego zadania.

Nie jestem zawodowym mówcš, ale lubię nowe wyzwania, więc czemu nie?

Spotkanie odbyło się 12 stycznia 2012 na wydziale Oceanotechniki. Dziekan wydziału profesor Marek Dzida przedstawił mnie jako ciekawš, interesujšcš osobę, co - nie ukrywam - sprawiło mi dużš przyjemnoœć. No więc, po tym powitaniu wygłosiłem swoje poglšdy na temat spotkań statków mechanicznych z jachtami i żaglowcami. Zilustrowałem to też zdjęciami.

Nie chcę tu powtarzać tego wykładu, ale generalnie zalecałem żeglarzom jak najlepszš obserwację i unikanie zbliżeń z oceanicznymi mechanicznymi kolosami, które zgodnie z prawidłem 18 Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu powinny ustšpić statkom żaglowym.

No cóż mały jacht, który ma pierwszeństwo wobec statku o napędzie mechanicznym jest trochę w sytuacji malucha w spotkaniu z olbrzymim Tirem. Lepiej trzymać się z daleka i nie pocieszać się tym, że mamy pierwszeństwo. Jak się okazało moje wywody spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Było dużo ciekawych pytań dotyczšcych głównie spraw technicznych. Na sali była wyjštkowa cisza i skupienie, nie było ziewania i znużenia, co odebrałem bardzo pozytywnie. Frekwencja była œrednia, co kładę na karb wyjštkowo paskudnej pogody tego dnia, ale było sporo znanych postaci. Najwspanialszym goœciem była Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Niewtajemniczonym wyjaœniam, że to właœnie ona 28 marca 1976 wyruszyła z Las Palmas w rejs dookoła œwiata na jachcie Mazurek. Trasa rejsu przebiegała przez Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, Australię i wokół Afryki. Po dwóch latach, 20 marca 1978 zamknęła ona pętlę rejsu dookoła œwiata w pobliżu wysp Zielonego Przylšdka, przepływajšc samotnie 28 696 mil morskich. Do Las Palmas dopłynęła w kwietniu. Była pierwszš kobietš, która dokonała takiego wyczynu. Obecny był również jej mšż Wacek Liskiewicz - znany żeglarz obecnie pełnišcy funkcje Komandora Akademickiego Klubu Morskiego. Widziałem też innego znanego żeglarza Jacka Jettmara, prof. Jana Hupkę, prodziekana Janusza Kozaka, Ulę Jarkowskš, dawniejszš właœcicielkę kulturalnego miesięcznika Litery i innych. Najwięcej przyjemnoœci sprawiło mi to, że po zakończeniu serii pytań jeszcze kilka osób podeszło do mnie w celu odbycia krótkich rozmów.

No i tak się zakończył ten przyjemny wieczór.

Copyright: Gabriel Oleszek

Odwiedz mnie w internecie:
http://www.marynistyka-oleszek.pl i dodaj do ulubionych.
http://zaczytani.pl/ksiazka/zdazyc_na_czas,druk#recenzje

Dołšczone zdjęcia
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl