AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
356991 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.


otwarcie sezonu za:
5 dni i 8 godz.

Msza św. za:
7 dni i 11 godz.
Spotkanie noworoczne
 
Miejsce: pomieszczenia klubowe przy Al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku - Wrzeszczu.
Data i czas: 15 stycznia 2010 od 18.00 do 23.00

W imieniu nieobecnego Komandora Klubu (pobyt w szpitalu) zebranych powitał sekretarz Klubu Wacław Liskiewicz.
W krótkim wystapieniu zaproponował toast noworoczny i poinformował zebranych o zamierzeniach Klubu na 2010 (sprawa użytków ekologicznych tzw. „zielone łąki” i związane z tym możliwości rozbudowy infrastruktury portowej, konieczne działania remontowe na przystani, pomieszczenia klubowe na przystani). Prosił równocześnie o wsparcie działań Zarządu i możliwą pomoc w realizacji tych zadań.
Podkreślony został również problem wspierania działań typowych dla organizacji społecznych i poza rządowych tj: tworzenie więzi klubowych z kontynuacją tradycji AZM, postaw prospołecznych dla wspólnych działań, marginalizację działań wynikających z tzw. postawy „parkingowej” (co nie oznacza likwidacji miejsc dla armatorów nie będących członkami Klubu).

Wzniesiono toast noworoczny – pomyślnych wiatrów i dalekich, wspaniałych rejsów w 2010, połączony z tradycyjnym „za tych co na morzu”.

Po części oficjalnej zebrani działali w podgrupach zależnie od zainteresowań. Kol. Werkowski przypomniał, że w tym roku przypada 45 rocznica utworzenia, z działającego od 1957 roku Klubu Morskiego AZS przy Politechnice Gdańskiej, prawie samodzielnego Akademickiego Klubu Morskiego AZS i ZSP Gdańsk. Akt utworzenia Klubu jest w posiadaniu kol. Werkowskiego i po zeskanowaniu będzie dostępny na stronie klubowej w zakładce „Historia”.

W dyskusji i wspomnieniach wypłynął również wniosek o dołączenia do postumentu poświęconego żeglarzom AZM , którzy zginęli w awarii „Pośwista”, dodatkowej tablicy pamiątkowej dla uczczenia zaginionej na Skagerraku załogi klubowego jachtu „Janosik”. Zarząd podejmie w tej sprawie działania w kontakcie z Muzeum Miasta Gdańska (w gestii Muzeum pozostaje postument w Twierdzy Wisłoujście).

Spotkanie zakończyło się około godziny 23.00.
W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.
Goście
1.Teresa Szpetulska – AKM AZS Gdynia
Członkowie honorowi
1.Krystyna Chojnowska - Liskiewicz
2.Jerzy Wąsowicz
Seniorzy i byli członkowie Klubu
1.Ewa Bereśniewicz - Kozłowska
2.Jacek Forembski
3.Ryszard Grablis
4.Ryszard Fryska
5.Wojciech Samoliński
6.Ryszard Smulewski
7.Wojciech Szymański
8.Ryszard Werkowski
Członkowie Klubu
1.Aleksandra Kleban
2.Marta Kerner
3.Teresa Rutkowska
4.Elżbieta Stawska
5.Joanna Woronko
6.Marcin Biedrzycki
7.Grzegorz Brodowski
8.Jan Kłosowski
9.Wacław Liskiewicz
10.Piotr Niklas
11.Korneliusz Packi
12.Michał Ruciński
13.Tadeusz Stawski
14.Cezary Szymanek
15.Piotr Trzciński
16.Piotr Wajcht

Zarząd Klubu serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w spotkaniu i zaprasza jeszcze liczniejsze grono na spotkanie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego 2010.

Prawdopodobnie zorganizujemy również spotkanie z kpt. Jerzy Wąsowiczem połączone z pokazem zdjęć z rejsów jachtu „Antica”. Informacje jak zwykle na stronie klubowej.

Zdjecia ze spotkania [link]
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl