AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
417445 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Spotkanie noworoczne
 
Miejsce: pomieszczenia klubowe przy Al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku - Wrzeszczu.
Data i czas: 15 stycznia 2010 od 18.00 do 23.00

W imieniu nieobecnego Komandora Klubu (pobyt w szpitalu) zebranych powitał sekretarz Klubu Wacław Liskiewicz.
W krótkim wystapieniu zaproponował toast noworoczny i poinformował zebranych o zamierzeniach Klubu na 2010 (sprawa użytków ekologicznych tzw. „zielone łški” i zwišzane z tym możliwoœci rozbudowy infrastruktury portowej, konieczne działania remontowe na przystani, pomieszczenia klubowe na przystani). Prosił równoczeœnie o wsparcie działań Zarzšdu i możliwš pomoc w realizacji tych zadań.
Podkreœlony został również problem wspierania działań typowych dla organizacji społecznych i poza rzšdowych tj: tworzenie więzi klubowych z kontynuacjš tradycji AZM, postaw prospołecznych dla wspólnych działań, marginalizację działań wynikajšcych z tzw. postawy „parkingowej” (co nie oznacza likwidacji miejsc dla armatorów nie będšcych członkami Klubu).

Wzniesiono toast noworoczny – pomyœlnych wiatrów i dalekich, wspaniałych rejsów w 2010, połšczony z tradycyjnym „za tych co na morzu”.

Po częœci oficjalnej zebrani działali w podgrupach zależnie od zainteresowań. Kol. Werkowski przypomniał, że w tym roku przypada 45 rocznica utworzenia, z działajšcego od 1957 roku Klubu Morskiego AZS przy Politechnice Gdańskiej, prawie samodzielnego Akademickiego Klubu Morskiego AZS i ZSP Gdańsk. Akt utworzenia Klubu jest w posiadaniu kol. Werkowskiego i po zeskanowaniu będzie dostępny na stronie klubowej w zakładce „Historia”.

W dyskusji i wspomnieniach wypłynšł również wniosek o dołšczenia do postumentu poœwięconego żeglarzom AZM , którzy zginęli w awarii „Poœwista”, dodatkowej tablicy pamištkowej dla uczczenia zaginionej na Skagerraku załogi klubowego jachtu „Janosik”. Zarzšd podejmie w tej sprawie działania w kontakcie z Muzeum Miasta Gdańska (w gestii Muzeum pozostaje postument w Twierdzy Wisłoujœcie).

Spotkanie zakończyło się około godziny 23.00.
W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.
Goœcie
1.Teresa Szpetulska – AKM AZS Gdynia
Członkowie honorowi
1.Krystyna Chojnowska - Liskiewicz
2.Jerzy Wšsowicz
Seniorzy i byli członkowie Klubu
1.Ewa Bereœniewicz - Kozłowska
2.Jacek Forembski
3.Ryszard Grablis
4.Ryszard Fryska
5.Wojciech Samoliński
6.Ryszard Smulewski
7.Wojciech Szymański
8.Ryszard Werkowski
Członkowie Klubu
1.Aleksandra Kleban
2.Marta Kerner
3.Teresa Rutkowska
4.Elżbieta Stawska
5.Joanna Woronko
6.Marcin Biedrzycki
7.Grzegorz Brodowski
8.Jan Kłosowski
9.Wacław Liskiewicz
10.Piotr Niklas
11.Korneliusz Packi
12.Michał Ruciński
13.Tadeusz Stawski
14.Cezary Szymanek
15.Piotr Trzciński
16.Piotr Wajcht

Zarzšd Klubu serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w spotkaniu i zaprasza jeszcze liczniejsze grono na spotkanie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego 2010.

Prawdopodobnie zorganizujemy również spotkanie z kpt. Jerzy Wšsowiczem połšczone z pokazem zdjęć z rejsów jachtu „Antica”. Informacje jak zwykle na stronie klubowej.

Zdjecia ze spotkania [link]
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl