AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
9640 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

 Lista aktualnych ogłoszeń AKM
   

2016-09-26   Zawiadomienie o regatach jesiennych.
     

„Jesienne Regaty o Butelkę Rumu Komandora Klubu”

 

Zawiadomienie o regatach

Miejsce regat:

Wisła Śmiała i Zatoka Gdańska

Termin regat:

01 październik 2016

Zgłoszenia:

W dniu regat na przystani klubowej. Ostateczny termin zgłoszenia na godzinę przed odprawą sterników. W regatach mogą startować jachty członków Klubu i rezydentów Klubu, a poza konkurencją jachty z innych klubów.

Formuła regat:

Klasyfikacja dla najszybszego jachtu bezwzględnie (nagroda – butelka rumu) i  klasyfikacja dla jachtu najszybszego po przeliczeniu (Nagroda przechodnia specjalna – puchar AKM).

Stosowana klubowa formuła przeliczeniowa: uproszczony KWR (współczynniki aproksymowane)

 

Odprawa sterników: przystań klubowa – biuro o godzinie 10.45

Instrukcja żeglugi wydana będzie na odprawie sterników

Trasa regat:

jeden bieg zatokowo - rozlewiskowy po trasie minimum 6,0 nm

Zakończenie regat i ogłoszenie wyników:

Przystań klubowa minimum trzy godziny po zamknięciu linii mety

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2016-09-22   Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland
     

Z naszej przystani wypłynęły 3 jachty na "Wielką Żeglarską Bitwę o Gotland" i szczęśliwie ukończyły te trudne regaty.

Kubie, Piotrowi i Szymonowi i wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy.

informację dodał: Administrator

2016-07-15   85-lecie Klubu
     

Koleżanki i Koledzy,

W przyszłym roku 2017 przypadają ważne dla historii Klubu rocznice: 85 – lecie powstania Klubu i 50- lecie przystani w Górkach Zachodnich. Pragniemy w szczególny sposób uczcić te dwie ważne daty.

Zwracamy się z apelem do Członków Klubu, w tym również do byłych i potencjalnych, oraz do sympatyków Klubu z apelem o sugestie dotyczące sposobu obchodzenia tych uroczystości. W tym celu na stronie klubowej w Strefie Klubowicza będzie otwarta wyodrębniona zakładka umożliwiająca dyskusję, wyrażanie opinii i podawanie pomysłów na organizowanie wydarzeń dla uczczenia rocznic. Koleżanki i Koledzy nie zalogowani do Strefy Klubowicza mogą przesyłać swoje opinii poprzez pocztę mailową Klubu.

Prosimy również o sugestie dotyczące możliwości sfinansowania obchodów spoza budżetu Klubu. Nasze środki finansowe będą bardzo potrzebne w następnych latach do prowadzenia remontów i rozbudowy infrastruktury Klubu.

Bardzo prosimy również o nadsyłanie na adres mailowy posiadanych zasobów archiwalnych, lub informacji o posiadanych zasobach, dotyczących tych rocznic: zdjęć, artykułów prasowych, dokumentów, materiałów pamiętnikarskich, dzienników jachtowych, list załóg itp..

 

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2016-07-05   Rozbudowa przystani.
     

W związku z przygotowaniami do rozbudowy Klubu, w ramach unijnego projektu ”Rozbudowa infrastruktury żeglarskiej w Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej” informujemy , że o istotnych wydarzeniach, które będą zamykały kolejne etapy postępu prac przed-inwestycyjnych lub inwestycyjnych będą podawane informacje na naszej stronie internetowej albo komunikaty w strefie klubowicza. Mamy nadzieję, że te informacje spowodują szersze i bardziej konstruktywne zainteresowanie sprawami  naszej przystani. Niezależnie informacje o działaniach Zarządu można uzyskać w bezpośrednim kontakcie z członkami Zarządu.

Bardzo zależy nam na szerokim gronie zainteresowanych informacjami, którzy chcą pomóc lub współpracować w planowanych działaniach związanych z rozbudową. Apel kierujemy nie tylko do członków Klubu, ale również do wszystkich zainteresowanych przyszłością Klubu, a więc do byłych i potencjalnych członków Klubu, rezydentów i sympatyków.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2016-06-13   Informacja o planowanym zamknięciu śluzy w Przegalinie w 2017 roku
     

Poniżej znajduje się link do informacji o planowanym zamknięciu śluzy w Przegalinie w okresie marzec - listopad 2017 rok:

http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/UW/informacja.pdf

Wszystkie pozostałe zarządzenia dotyczące żeglugi po wodach morskich i śródlądowych można znaleść na naszych stronach w zakładce: http://www.akm.gda.pl/index.php?cat=pomoce.

 

informację dodał: Administrator

2016-05-06   Wymiana jachtów
     

Zarząd Klubu przypomina członkom Klubu i rezydentom, że z uwagi na możliwości techniczne pzrystani, zamiar wymiany jachtu obecnia esploatowanego na większy należy z wyprzedzeniem (minimum pólrocznym) zglaszać Zarządowi Klubu. W przypadku jachtów o LOA > 9,0 m i zanurzeniu T > 1,40 m należy się liczyć z brakiem zgody na postój jachtu na przystani lub brakiem zgody na jego zimowanie na lądzie.

informację dodał: Wacław Liskiewicz

2016-04-02   UMOWY REZYDENCKIE
     SZANOWNI REZYDENCI,

W związku ze zbliżającym się sezonem żeglarskim i ustalonym na dzień 17 kwietnia 2016r. wodowaniem jachtów Zarząd AKM przypomina o dostarczeniu kompletu dokumentów w celu przedłużenia, zaktualizowania lub zawarcia nowej umowy o postój jachtu.
Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie niżej wymienionych dokumentów:
- wniosek o postój jachtu (dostępny na stronie internetowej Klubu: www.akm.gda.pl lub u p. bosmana na przystani),
- dokument stwierdzający prawo do dysponowania jachtem(kopia) - może to byc np.: umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, zaświadczenie o rejestracji jachtu,
- aktualna polisa o.c. jachtu.

Armatorów jachtów:
-CHEPRI
- LONG MARTIN
- PANTA REI
- SEMI DRY
- TABAKIERKA
proszę o bezzwłoczny kontakt z kol. Teresą- Packą (adres emailowy:teresa.55@interia.pl pod rygorem niewodowania lub usunięcia jachtów z terenu przystani.

Dla rezydentów, którzy złożą wymagane dokumenty, umowy zostaną przygotowane i przedłożone do podpisu komandorom Klubu.
Członek Zarządu AKM
Teresa Rutkowska-Packa
informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2016-01-17   VII Pomorska Gala Żeglarska
     W dniu 16 stycznia 2016r. w Gdyńskim Teatrze Muzycznym w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Gdyni, przedstawicieli Samorządów Gdańska, Chojnic, Pucka i Wejherowa, Dyrektora Urzędu Morskiego oraz przedstawicieli Ligi Morskiej i Rzecznej,a także Polskiego Związku Żeglarskiego odbyła się VII Pomorska Gala Żeglarska połączona z 50 – tą rocznicą powstania Pomorskiego Związku Żeglarskiego (powstał w 1966 roku jako Gdański Okręgowy Związek Żeglarski).
Z okazji jubileuszu Pomorskiego Związku Żeglarskiego wręczono tytuły Klub Żeglarski 50 – lecia. Wśród wyróżnionych Klubów z Gdańska znalazły się: Akademicki Klub Morski i Yacht Klub Stoczni Gdańskiej.
AKM został doceniony za wieloletnią działalność szkoleniową (z naszego klubu wyszło około 75 % czynnych w ubiegłych latach kapitanów jachtowych i działaczy klubowych) oraz za aktywną działalność organizacyjną na rzecz rozwoju żeglarstwa gdańskiego (działalność w ramach Gdańskiej Federacji Żeglarskiej). W imieniu Klubu wyróżnienie odebrał Komandor Klubu.
W innych kategoriach znaleźli się również nasi członkowie Klubu i tak:
Tytuł Żeglarki 50 –lecia PoZŻ przypadł kol. Krystynie Chojnowskiej – Liskiewicz
W gronie Rejsów 50 – lecia znalazł się nasz Kolega Klubowy Jurek Wąsowicz z jachtem „Antica”.
W gronie konstruktorów jachtów 50 – lecia PoZŻ uhonorowano kol. Wacława Liskiewicza.
W ramach uroczystości ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w cyklu regat Morski Puchar Polski 2015.
W I grupie IOR zwycięzcą został kol. Krzysztof Paul na jachcie „Duży Ptak”. Kol. Paul odebrał również puchar dla najlepszego żeglarza całego cyklu regat.

Wyróżnienie Klubowe zostanie zaprezentowane Klubowiczom na spotkaniu noworocznym.
informację dodał: Teresa Rutkowska-Packa

2014-09-24   Zmiana stawek dla rezydentów od 1 stycznia 2015
     Zarząd Klubu informuje, że zgodnie z §19 pkt 5 Statutu Klubu, na zebraniu Zarządu dnia 18.09.2014, podjęto uchwałę Zarządu nr 1/09/2014 podwyższającą opłatę portową dla rezydentów, za postój jachtu, do wysokości 35,00 PLN / m długości jachtu. Nowa stawka obowiązywać będzie od dnia 1.01.2015r.
informację dodał: Kuba Marjański
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa 15, 80-213 Gdańsk 13, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl